Soutěžící Česko Slovensko Má Talent2 komentáře: “Soutěžící Česko Slovensko Má Talent”

  1. Pred 12 rokmi som čedtal o mayskom nakelde1ri po prvfd kre1t, v knihe autora T.McKenna. Pedsalo sa v nej, že koniec nakelde1ra bude 21.12.2012. Tento de1tum som si vtedy zapame4tal, zo zvedavosti, čo sa stane v ten deň. Koniec nakelde1ra som vtedy che1pal ako koniec merania času, ako deň, ked prestane mať čas vfdznam pre ľuded. Dosť nepredstaviteľne9 ani s poriadnou de1vkou fante1zie. Ale to bolo pred 12-timi rokmi. A teraz sa začnfa samozvaned odbornedci, najlepšie každfd z nich s titulom Dr., aby ne1s ohfarili (alebo oklamali?), objavovať so svojimi najlepšedmi a najpresnejšedmi vfdpočtami, prepočtami, zdf4vodneniami, a hlavne množstvom knedh, ktore9 už na tfato te9mu napedsali a my si ich musedme kfapiť. Pretože v každej diskusii s nimi, pre1ve oni s obľubou odkazujfa na svoju knihu a kapitolu. Keď ju nepozne1m, neme1m, nemf4žem sa do debaty zapojiť. Ale ja ju nekfapim a keby mi ju niekto aj dal, čedtať ju nebudem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *